/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 11 (2022), Бр. 11

Књ. 10 (2021), Бр. 10

Живопис : часопис за неговање црквене уметности

ISSN: 1452-8908