/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 23 (2023), Бр. 1

Књ. 22 (2022), Бр. 1

Књ. 21 (2021), Бр. 2

Књ. 21 (2021), Бр. 1

Књ. 20 (2020), Бр. 1-2

Књ. 19 (2019), Бр. 2

Књ. 19 (2019), Бр. 1

Књ. 18 (2018), Бр. 2

Књ. 18 (2018), Бр. 1

Књ. 17 (2017), Бр. 2

Књ. 17 (2017), Бр. 1

Књ. 16 (2016), Бр. 1-2

Infotheca

ISSN: 1450-9687

EISSN: 2217-9461