/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 16 (2016) Бр. 1-2

Књига 17 (2017) Бр. 1

Књига 17 (2017) Бр. 2

Књига 18 (2018) Бр. 1

Књига 18 (2018) Бр. 2

Књига 19 (2019) Бр. 1

Књига 19 (2019) Бр. 2

Infotheca

ISSN: 1450-9687

EISSN: 2217-9461