/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Тематски зборници (2023)

Метаподаци књиге

Садржај

Европа и Дунав : Дунав у геополитичким стратегијaма европских држава


ISBN: 978-86-7419-373-0
https://doi.org/10.18485/ips_evr_dunav.2023

Уредништво:

Извези цитате: