/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Тематски зборници (2020)

Метаподаци књиге

Садржај

The Tunes of Diplomatic Notes: Music and Diplomacy in Southeast Europe (18th–20th century)


ISBN: 978-86-80639-54-3
https://doi.org/10.18485/music_diplomacy.2020

Уредништво:

Извези цитате: