/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Тематски зборници (2019)

Метаподаци књиге

Садржај

Цанкар и(н) ми : зборник радова са Међународне студентске конференције одржане на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Србија, 8. и 9. 12. 2018.


ISBN: 978-86-6153-601-4
https://doi.org/10.18485/cankar_i(n)_mi.2019

Уредништво:

Извези цитате: