/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Тематски зборници (2019)

Метаподаци књиге

Садржај

Гозба и књижевност: зборник радова


ISBN: 978-99976-21-56-6
https://doi.org/10.18485/ai_gozik.2019

Уредништво:

Извези цитате: