/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Journals

Edited Books »

doiFil - Repository of Digital Object Identifiers (DOIs)
Issued by Faculty of Philology, University of Belgrade


Journals: 31
Анали Филолошког факултета
0522-8468
Applied Engineering Letters : Journal of Engineering and Applied Sciences
2466-4677
Belgrade English Language and Literature Studies
1821-3138
Beoiberística : Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos
2560-4163
Библиотекар
0006-1816
Братство : часопис Друштва „Свети Сава”
1451-2386
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
1820-5305
ESP Today
2334-9050
European Project Management Journal
2560-4961
Живи језици : часопис за стране језике и књижевности
0514-7743
Зборник Матице српске за историју
0352-5716
Зборник Матице српске за књижевност и језик
0543-1220
Зборник Матице српске за славистику
0352-5007
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
0352-5724
International Journal of Disaster Risk Management
2620-2662
Infotheca
1450-9687
Italica Belgradensia
0353-4766
Књижевна историја
0350-6428
Књижевност и језик
0454-0689
Књиженство : часопис за студије књижевности, рода и културе
2217-7809
Komunikacija i kultura online
2217-4257
ЛИК : часопис за литературу и културу
2303-8640
Meat Technology
2466-4812
Примењена лингвистика
1451-7124
Philologia
1451-5342
Славистика
1450-5061
Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje =
časopis za kulturo, znanost in izobraževanje
2466-555X
Српски језик : студије српске и словенске
0354-9259
The Review of International Affairs
0486-6096
Узданица
1451-673X
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије
2560-4414