/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Journals

Edited Books »

doiFil - Repository of Digital Object Identifiers (DOIs)
Issued by Faculty of Philology, University of Belgrade


Александар Белић, српски лингвиста века
Association serbe des études canadiennes =
Serbian Association for Canadian Studies
Balkan Analytic Forum
Belgrade English Language and Literature Studies: BELLS90 Proceedings
Belgrade Linguistics Days (BeLiDa)
Едиција Филолошка истраживања данас
978-86-6153-123-1
Значај српског језика за очување српског културног идентитета
International Academic Conference on Places and Technologies
International Organizations : Serbia and Contemporary World
978-86-7067-304-5
Les études françaises aujourd’hui
MELISSA - Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives
2560-3418
Mapping Balkan Routes
Међународна конференција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедре за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду
Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе
Научни састанак слависта у Вукове дане
0351-9066
Научно-стручна конференција
Перспективе политичких наука у савременом друштву
Pontes Philologici
Предавања / Семинар српског језика, књижевности и културе
Примењена лингвистика данас
Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region
Саветовање
Савремена филолошка истраживања
Савремени токови у изучавању језика, књижевности и културе
SmartArt
Српски као страни језик у теорији и пракси
Стратешке студије
Technogenesis, Green Economy and Sustainable Development
2787-2513
Urbana bezbednost i urbani razvoj
CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History
2560-3426
Conferencia nacional de hispanistas serbios
50 година Међународног славистичког центра
ΨΑ и култура